BELANGRIJK !!! Interne competitie 2017

Uit onze administratie blijkt dat een aantal leden de interne competitie 2017 nog niet hebben volgeschoten (5 wedstrijden in 1 discipline).
De competitie eindigt op 1 November aanstaande.

Als een lid op 1 November niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zijn wij als KNSA gecertificeerde vereniging verplicht dit te melden bij de KNSA en kunnen zij uit het lidmaatschap worden ontzet.
Dit op grond van artikel B.5.4.b. van onze statuten, aangezien daarmee de KNSA certificering en daarmee ook het voortbestaan van onze vereniging in gevaar wordt gebracht.

Graag verzoeken wij u de competitie alsnog vol te schieten.
Indien u uw competitie reeds bij een andere vereniging volschiet, dient u dat tijdig aan ons te melden, en een bewijs daarvan aan te leveren.
Indien u meent een andere goede reden heeft om niet aan de competitie deel te nemen, dan dient u hiervoor tijdig een ontheffing aan te vragen.

Wij horen graag van u.

Een overzicht van deelnames aan de interne competitie 2017 is opvraagbaar in het uitslagen bakje in onze kluis

Bij voorbaat dank.
Het bestuur.