ALV 2018, MAANDAG 14 Mei in De Stapperij te Veghel

De ALV 2018 zal worden gehouden op maandagavond 14 mei in zaal de Stapperij te Veghel.

Tijdstip aanvang: 20.00u (deuren open 19.30u).