Interne competitie 2018

De zomerperiode is aangebroken en voor dat je het weet is het verenigingsjaar weer voorbij.

Het is belangrijk dat je dan ook voldoet aan de eis van het volschieten van de interne competitie (5 wedstrijden in 1 discipline).
De competitie eindigt op 1 November aanstaande.

Als je alsĀ  lid op 1 November niet aan je verplichtingen hebt voldaan, zijn wij als KNSA gecertificeerde vereniging verplicht dit te melden bij de KNSA en zal je uit het lidmaatschap worden ontzet.
Dit op grond van artikel B.5.4.b. van onze statuten, aangezien daarmee de KNSA certificering en daarmee ook het voortbestaan van onze vereniging in gevaar wordt gebracht.

Graag verzoeken wij je dus ook de competitie vol te schieten.
Mocht je dit bij een andere vereniging gedaan hebben, laat het ons weten en lever hiervan een bewijs aan.
Indien je van mening bent een andere goede reden te hebben om niet aan de competitie deel te nemen, dan moet je dit tijdig aangeven en evt. kan je dan een ontheffing aanvragen.

Wij horen graag van je.

Een overzicht van deelnames aan de interne competitie 2018 is opvraagbaar in het uitslagen bakje in onze kluis

Bij voorbaat dank.
Het bestuur.