Alle berichten van ruud.stelten

Nieuwjaarsborrel 2019

Om het begin van het nieuwe jaar te vieren zal er een nieuwjaarsborrel zijn op zondag 6 januari vanaf 20.00u.
De prijsuitreiking van onze interne competitie zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Iedereen Prettige feestdagen en tot 6 januari op de nieuwjaarsborrel.

Het bestuur SSV.

Bestuursleden en vrijwilligers gezocht !!!

Momenteel kan het helaas voorkomen dat een verenigingsavond later begint omdat er geen bestuurslid beschikbaar is.

Wil je meer doen en betekenen voor je vereniging? Meld je aan, of vraag informatie over een evt. functie; de huidige vrijwilligers staan er ook voor jullie.

Aanmeldingen als vrijwilliger (bijvoorbeeld: bestuurslid, baancommandant, wapenonderhoud, kaartenplakkers, etc.)  zijn nodig voor het voortbestaan van onze mooie vereniging!!

Kandidaat bestuursleden moeten voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) aangemeld worden en tijdens de ALV goedgekeurd worden. (Deze is door omstandigheden verlaat en zal gehouden worden o.v.b. mei 2018)

Voor iedere gemaakte aaneengesloten dienst van minimaal 1.5 uur of meer (max 2 uur) is er een vergoeding van 5 euro.

Aanmeldingen kunnen doorgegeven worden bij het dienstdoende bestuurslid in de kluis of stuur een mail naar : Secretaris@scherpschutters.nl

WM 32 INLICHTINGEN FORMULIER

Je hebt wellicht al vernomen dat er een nieuwe CWM is verschenen en ook dat de inlichtingenformulieren C4 en C5 zijn vervangen door één formulier, het zogenaamde WM 32 Inlichtingenformulier dat zowel bij aanvraag verlof, verlenging verlof als bij bijschrijving van een wapen op het verlof moet worden ingevuld.

Het formulier is te vinden op de site van de KNSA (volg onderstaande link)

https://www.knsa.nl/media/2421/model-wm32-inlichtingenformulier.pdf

Interne competitie 2018

De zomerperiode is aangebroken en voor dat je het weet is het verenigingsjaar weer voorbij.

Het is belangrijk dat je dan ook voldoet aan de eis van het volschieten van de interne competitie (5 wedstrijden in 1 discipline).
De competitie eindigt op 1 November aanstaande.

Als je als  lid op 1 November niet aan je verplichtingen hebt voldaan, zijn wij als KNSA gecertificeerde vereniging verplicht dit te melden bij de KNSA en zal je uit het lidmaatschap worden ontzet.
Dit op grond van artikel B.5.4.b. van onze statuten, aangezien daarmee de KNSA certificering en daarmee ook het voortbestaan van onze vereniging in gevaar wordt gebracht.

Graag verzoeken wij je dus ook de competitie vol te schieten.
Mocht je dit bij een andere vereniging gedaan hebben, laat het ons weten en lever hiervan een bewijs aan.
Indien je van mening bent een andere goede reden te hebben om niet aan de competitie deel te nemen, dan moet je dit tijdig aangeven en evt. kan je dan een ontheffing aanvragen.

Wij horen graag van je.

Een overzicht van deelnames aan de interne competitie 2018 is opvraagbaar in het uitslagen bakje in onze kluis

Bij voorbaat dank.
Het bestuur.

Mededeling van SVIS m.b.t. het Bultje (kantine)

Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen zullen we per 1 juli 2018 een andere beheerder hebben in Het Bultje. Het betreft hier de fam. Qweens uit Veghel.

Op voorhand danken wij Marjan de Wit voor de vele jaren dat zij mede gezichtsbepalend is geweest voor de Stichting Veghelse Indoorschietbanen.

Wij wensen de fam. Qweens veel succes en wij hopen dat er sprake zal zijn van een goede relatie met onze huurders. Wij als bestuur hebben daar in ieder geval een goed gevoel bij.

Omdat de formele overdracht en herinrichting van Het Bultje tussen 29 juni en 1 juli as. zal plaatsvinden is het niet uitgesloten dat er mogelijk sprake is van enig ongerief. Mocht dat zo zijn dan bieden wij u bij voorbaat onze excuses aan.

Op een later moment dit jaar zullen we een huurdersbijeenkomst beleggen. De verwachting is na de zomervakantie.

Bestuur Stichting Veghelse Indoor Schietbanen

Peter van Hout

(voorzitter SVIS)

Nieuwjaarsborrel en Basiscertificering KNSA

Met plezier willen we mededelen dat onze KNSA basiscertificering na een intensieve audit verlengd is met een periode van 4 jaar!

Om dit te vieren, in combinatie met het begin van het nieuwe jaar, zal er een nieuwjaarsborrel zijn op zondag 7 januari vanaf 20.00u.
Tevens zal de prijsuitreiking plaatsvinden van onze interne competitie.

Iedereen Prettige feestdagen en tot 7 januari op de nieuwjaarsborrel.

Het bestuur SSV.