Alle berichten van ruud.stelten

BELANGRIJK !!! Interne competitie 2017

Uit onze administratie blijkt dat een aantal leden de interne competitie 2017 nog niet hebben volgeschoten (5 wedstrijden in 1 discipline).
De competitie eindigt op 1 November aanstaande.

Als een lid op 1 November niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zijn wij als KNSA gecertificeerde vereniging verplicht dit te melden bij de KNSA en kunnen zij uit het lidmaatschap worden ontzet.
Dit op grond van artikel B.5.4.b. van onze statuten, aangezien daarmee de KNSA certificering en daarmee ook het voortbestaan van onze vereniging in gevaar wordt gebracht.

Graag verzoeken wij u de competitie alsnog vol te schieten.
Indien u uw competitie reeds bij een andere vereniging volschiet, dient u dat tijdig aan ons te melden, en een bewijs daarvan aan te leveren.
Indien u meent een andere goede reden heeft om niet aan de competitie deel te nemen, dan dient u hiervoor tijdig een ontheffing aan te vragen.

Wij horen graag van u.

Een overzicht van deelnames aan de interne competitie 2017 is opvraagbaar in het uitslagen bakje in onze kluis

Bij voorbaat dank.
Het bestuur.

Vrijwilligers gevraagd

WEDEROM AANDACHT GEVRAAGD:

baancommandanten en aanmeldingen voor bestuursleden SV Scherpschutters.

Wegens groei van de vereniging is het van belang dat iedereen en steentje bij kan dragen in het goed laten verlopen van een training avond/ochtend.

Momenteel kan het helaas voorkomen dat een training later begint omdat er niet voldoende baancommandanten zijn.

Dit moeten we met het aantal leden wat we hebben kunnen ondervangen.

Dus meld je aan, de huidige baancommandanten staan er ook voor jullie.

Wil je meer doen en betekenen voor onze vereniging?

Aanmeldingen voor bestuursleden zijn ook welkom, gezien de diversiteit  in disciplines welke we aanbieden, willen we er ook voor zorgen dat iedere discipline goed vertegenwoordigd kan worden. Kandidaat bestuursleden moeten voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) aangemeld  worden en tijdens de ALV goedgekeurd worden.                 (Deze zal gehouden worden o.v.b. april 2018)

Voor iedere gemaakte aaneengesloten dienst, als baancommandant of bestuurslid, van minimaal   1.5 uur of meer (max 2 uur) is er een vergoeding van 5 euro.

Aanmeldingen kunnen doorgegeven worden bij het dienstdoende bestuurslid in de kluis of stuur een mail naar : Secretaris@scherpschutters.nl

Alvast bedankt

Het bestuur van SV Scherpschutters

NIET ONBELANGRIJK !!!!!  Bij iedere 5 volwaardig gemaakte diensten kun je kans maken op een terugbetaling van het lidmaatschapsgeld van het voorgaande jaar (max 1 persoon per jaar d.m.v. loting)

Nieuwe mogenlijkheid tot inschrijven 300 meter baan te Budel

Het aantal deelnemersplaatsen is beperkt dus meld je snel aan.

De beschikbare data:

Zaterdag, 23 september 2017, tijdstip: 11.00 u – 13.00 u 
Zaterdag, 25 november 2017, tijdstip: 09.00 u – 11.00 u 

 

Om jezelf aan te melden, stuur een e-mail naar WM3@scherpschutters.nl

Vermeld daarin duidelijk je naam en de datum waarvoor je je inschrijft.

Betaling en voorwaarden

Met ingang van 2016 is de baanhuur opnieuw sterk gestegen. Daarom wordt voor deelname € 15,00 in rekening gebracht. Indien aangemeld en niet tijdig afgemeld dan worden er extra kosten in rekening gebracht.

Betalingsregeling: contant € 15, bij aankomst in Budel te betalen aan het dienstdoende bestuurslid.

Overige informatie

Zorg dat je een half uur tevoren aanwezig bent. Het zou jammer zijn als we niet op tijd kunnen beginnen met schieten.

 

Vrijwilligers gevraagd

 

WEDEROM AANDACHT GEVRAAGD:

baancommandanten en aanmeldingen voor bestuursleden SV Scherpschutters.

Wegens groei van de vereniging is het van belang dat iedereen en steentje bij kan dragen in het goed laten verlopen van een training avond/ochtend.

Momenteel kan het helaas voorkomen dat een training later begint omdat er niet voldoende baancommandanten zijn.

Dit moeten we met het aantal leden wat we hebben kunnen ondervangen.

Dus meld je aan, de huidige baancommandanten staan er ook voor jullie.

 

Wil je evt. meer doen en betekenen voor onze vereniging?

Aanmeldingen voor bestuursleden zijn ook welkom, gezien de diversiteit  in disciplines welke we aanbieden, willen we er ook voor zorgen dat iedere discipline goed vertegenwoordigd kan worden. Kandidaat bestuursleden moeten voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) aangemeld  worden en tijdens de ALV goedgekeurd worden.                 (Deze zal gehouden worden o.v.b. april 2017)

 

Voor iedere gemaakte aaneengesloten dienst, als baancommandant of bestuurslid, van minimaal   1.5 uur of meer (max 2 uur) is er een vergoeding van 5 euro.

 

Aanmeldingen kunnen doorgegeven worden bij het dienstdoende bestuurslid in de kluis of stuur een mail naar : Secretaris@scherpschutters.nl

Alvast bedankt

Het bestuur van SV Scherpschutters

NIET ONBELANGRIJK !!!!!  Bij iedere 5 volwaardig gemaakte diensten kun je kans maken op een terugbetaling van het lidmaatschapsgeld van het voorgaande jaar (max 1 persoon per jaar d.m.v. loting)

KNSA contributie wijziging m.b.t. “gezinsschutters”

Contributieafdracht en entreegelden 2017

Zoals bekend, is door de Algemene Vergadering van 2016 besloten om de contributieafdracht en de entreegelden per 1 januari 2017 niet te verhogen. Wel is de reductie voor zogenaamde  ‘gezinsschutters’ met ingang van 2017 vervallen.

Deze maatregel zal dus inhouden dat er voor de “gezinsschutters” een naheffing zal plaatsvinden.

De contributieafdracht en de entreegelden voor 2017 zijn derhalve als volgt vastgesteld:

 Contributieafdracht
 senior-schutter  €   42,50
 junior-schutter-A  €   22,00
 junior-schutter-B  €   17,00
 junior-schutter-C  €   17,00
 Basis-afdracht vereniging (à 10 senior-schutters)  € 425,00
 Entreegelden
 per contributieve senior-schutter  €   35,00
 voor junior-schutters  €     0,00

Status Interne competitie 2016

Zoals velen inmiddels gemerkt hebben is de status van de interne competitie niet up to date.

De interne competitie van 2016 zal dan ook afgesloten worden.

Ben je benieuwd naar je status hierin? In de kluis ligt een recent geüpdate overzicht ter inzage.

 

M.b.t. de interne competitie 2017 zullen we een “nieuwe” manier van registeren hebben d.m.v. steekkaarten die altijd ter inzage zijn (en blijven) in de kluis. Deze willen we vanaf 01-01-2017 in laten gaan en ik adviseer dus ook IEDEREEN deze z.s.m. te voldoen om problemen op het einde van het jaar te voorkomen.