Categorie archief: belangrijk

Bestuursleden en vrijwilligers gezocht !!!

Momenteel kan het helaas voorkomen dat een verenigingsavond later begint omdat er geen bestuurslid beschikbaar is.

Wil je meer doen en betekenen voor je vereniging? Meld je aan, of vraag informatie over een evt. functie; de huidige vrijwilligers staan er ook voor jullie.

Aanmeldingen als vrijwilliger (bijvoorbeeld: bestuurslid, baancommandant, wapenonderhoud, kaartenplakkers, etc.)  zijn nodig voor het voortbestaan van onze mooie vereniging!!

Kandidaat bestuursleden moeten voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) aangemeld worden en tijdens de ALV goedgekeurd worden.

 

Aanmeldingen kunnen doorgegeven worden bij het dienstdoende bestuurslid in de kluis of stuur een mail naar : Secretaris@scherpschutters.nl

WM 32 INLICHTINGEN FORMULIER

Je hebt wellicht al vernomen dat er een nieuwe CWM is verschenen en ook dat de inlichtingenformulieren C4 en C5 zijn vervangen door één formulier, het zogenaamde WM 32 Inlichtingenformulier dat zowel bij aanvraag verlof, verlenging verlof als bij bijschrijving van een wapen op het verlof moet worden ingevuld.

Het formulier is te vinden op de site van de KNSA (volg onderstaande link)

https://www.knsa.nl/media/2421/model-wm32-inlichtingenformulier.pdf

Mededeling van SVIS m.b.t. het Bultje (kantine)

Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen zullen we per 1 juli 2018 een andere beheerder hebben in Het Bultje. Het betreft hier de fam. Qweens uit Veghel.

Op voorhand danken wij Marjan de Wit voor de vele jaren dat zij mede gezichtsbepalend is geweest voor de Stichting Veghelse Indoorschietbanen.

Wij wensen de fam. Qweens veel succes en wij hopen dat er sprake zal zijn van een goede relatie met onze huurders. Wij als bestuur hebben daar in ieder geval een goed gevoel bij.

Omdat de formele overdracht en herinrichting van Het Bultje tussen 29 juni en 1 juli as. zal plaatsvinden is het niet uitgesloten dat er mogelijk sprake is van enig ongerief. Mocht dat zo zijn dan bieden wij u bij voorbaat onze excuses aan.

Op een later moment dit jaar zullen we een huurdersbijeenkomst beleggen. De verwachting is na de zomervakantie.

Bestuur Stichting Veghelse Indoor Schietbanen

Peter van Hout

(voorzitter SVIS)

Nieuwjaarsborrel en Basiscertificering KNSA

Met plezier willen we mededelen dat onze KNSA basiscertificering na een intensieve audit verlengd is met een periode van 4 jaar!

Om dit te vieren, in combinatie met het begin van het nieuwe jaar, zal er een nieuwjaarsborrel zijn op zondag 7 januari vanaf 20.00u.
Tevens zal de prijsuitreiking plaatsvinden van onze interne competitie.

Iedereen Prettige feestdagen en tot 7 januari op de nieuwjaarsborrel.

Het bestuur SSV.

Vrijwilligers gevraagd

WEDEROM AANDACHT GEVRAAGD:

baancommandanten en aanmeldingen voor bestuursleden SV Scherpschutters.

Wegens groei van de vereniging is het van belang dat iedereen en steentje bij kan dragen in het goed laten verlopen van een training avond/ochtend.

Momenteel kan het helaas voorkomen dat een training later begint omdat er niet voldoende baancommandanten zijn.

Dit moeten we met het aantal leden wat we hebben kunnen ondervangen.

Dus meld je aan, de huidige baancommandanten staan er ook voor jullie.

Wil je meer doen en betekenen voor onze vereniging?

Aanmeldingen voor bestuursleden zijn ook welkom, gezien de diversiteit  in disciplines welke we aanbieden, willen we er ook voor zorgen dat iedere discipline goed vertegenwoordigd kan worden. Kandidaat bestuursleden moeten voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) aangemeld  worden en tijdens de ALV goedgekeurd worden.                 (Deze zal gehouden worden o.v.b. april 2018)

Voor iedere gemaakte aaneengesloten dienst, als baancommandant of bestuurslid, van minimaal   1.5 uur of meer (max 2 uur) is er een vergoeding van 5 euro.

Aanmeldingen kunnen doorgegeven worden bij het dienstdoende bestuurslid in de kluis of stuur een mail naar : Secretaris@scherpschutters.nl

Alvast bedankt

Het bestuur van SV Scherpschutters

NIET ONBELANGRIJK !!!!!  Bij iedere 5 volwaardig gemaakte diensten kun je kans maken op een terugbetaling van het lidmaatschapsgeld van het voorgaande jaar (max 1 persoon per jaar d.m.v. loting)

Vrijwilligers gevraagd

 

WEDEROM AANDACHT GEVRAAGD:

baancommandanten en aanmeldingen voor bestuursleden SV Scherpschutters.

Wegens groei van de vereniging is het van belang dat iedereen en steentje bij kan dragen in het goed laten verlopen van een training avond/ochtend.

Momenteel kan het helaas voorkomen dat een training later begint omdat er niet voldoende baancommandanten zijn.

Dit moeten we met het aantal leden wat we hebben kunnen ondervangen.

Dus meld je aan, de huidige baancommandanten staan er ook voor jullie.

 

Wil je evt. meer doen en betekenen voor onze vereniging?

Aanmeldingen voor bestuursleden zijn ook welkom, gezien de diversiteit  in disciplines welke we aanbieden, willen we er ook voor zorgen dat iedere discipline goed vertegenwoordigd kan worden. Kandidaat bestuursleden moeten voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) aangemeld  worden en tijdens de ALV goedgekeurd worden.                 (Deze zal gehouden worden o.v.b. april 2017)

 

Voor iedere gemaakte aaneengesloten dienst, als baancommandant of bestuurslid, van minimaal   1.5 uur of meer (max 2 uur) is er een vergoeding van 5 euro.

 

Aanmeldingen kunnen doorgegeven worden bij het dienstdoende bestuurslid in de kluis of stuur een mail naar : Secretaris@scherpschutters.nl

Alvast bedankt

Het bestuur van SV Scherpschutters

NIET ONBELANGRIJK !!!!!  Bij iedere 5 volwaardig gemaakte diensten kun je kans maken op een terugbetaling van het lidmaatschapsgeld van het voorgaande jaar (max 1 persoon per jaar d.m.v. loting)

KNSA contributie wijziging m.b.t. “gezinsschutters”

Contributieafdracht en entreegelden 2017

Zoals bekend, is door de Algemene Vergadering van 2016 besloten om de contributieafdracht en de entreegelden per 1 januari 2017 niet te verhogen. Wel is de reductie voor zogenaamde  ‘gezinsschutters’ met ingang van 2017 vervallen.

Deze maatregel zal dus inhouden dat er voor de “gezinsschutters” een naheffing zal plaatsvinden.

De contributieafdracht en de entreegelden voor 2017 zijn derhalve als volgt vastgesteld:

 Contributieafdracht
 senior-schutter  €   42,50
 junior-schutter-A  €   22,00
 junior-schutter-B  €   17,00
 junior-schutter-C  €   17,00
 Basis-afdracht vereniging (à 10 senior-schutters)  € 425,00
 Entreegelden
 per contributieve senior-schutter  €   35,00
 voor junior-schutters  €     0,00

De volgende disciplines kunnen weer geschoten worden:

  • Zwartkruit pistool en revolver (volgens geldende KNSA discipline) (dinsdag/woensdag/zondag 25m baan)
  • Zwartkruit geweer (dinsdag/woensdag/zaterdag/zondag 100m baan)
  • IPSC Rifle (vrijdag 100m baan)
  • IPSC Handgun (vrijdag 25m baan)
  • Action Shooting (vrijdag 25m baan)
  • Silhouet (zaterdag 100m baan)
  • Geweer met pistoolmunitie (9mm en .38 special) (dinsdag/woensdag/vrijdag/zaterdag/zondag 25m baan)