Kennismaken

Heb je interesse in de schietsport en lijkt het je leuk om eens kennis te maken met onze schietsportvereniging?
Neem dan contact op via ons contact formulier.


Mededeling:

De laatste tijd is er erg veel animo om een kennismaking te krijgen en lid te worden van onze vereniging. Het aantal aanmeldingen voor een lidmaatschap en daaraan voorafgaande een verplichte kennismaking is zelfs zo groot, dat voor de rest van dit jaar alle beschikbare plekken voor een cursus inmiddels vergeven zijn.

Door deze ontwikkeling kunnen wij nieuwe aanmeldingen voorlopig niet in behandeling nemen. Degenen die toch een lidmaatschap bij onze vereniging ambiëren, worden over bovenstaande geïnformeerd en krijgen het advies om begin volgend jaar nogmaals contact op te nemen.


Lid worden 

Als je in aanmerking wilt komen voor een lidmaatschap is de volgende stap een nadere kennismaking met enkele bestuursleden.  Na een positieve kennismaking verzoeken wij je een “verklaring omtrent gedrag” (VOG) bij jouw gemeente aan te vragen. Je wordt dan gecontroleerd op strafbare feiten die het lidmaatschap van een Schietsport Vereniging onmogelijk maken. Met deze VOG melden wij je aan bij de KNSA (de overkoepelende schietsportbond van Nederland) en ben je aspirant bij SV Scherpschutters Veghel.

Voor aspiranten wordt er een verplichte basistraining georganiseerd. Hierbij leer je o.a. veilig om te gaan met de wapens, gedrag op de schietbaan en natuurlijk het schieten zelf. Deze basistraining dien je met goed gevolg af te ronden.

Na minimaal een half jaar, kan jouw aspirantschap omgezet worden naar een volledig lidmaatschap.

Sportschutters die al lid zijn van een bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging,  zijn natuurlijk ook welkom. Voor hun wordt een maatwerk instroomtraject gemaakt.


Contributie

De jaarlijkse contributie voor 2024 is vastgesteld op € 160,-. Dit is exclusief de verplichte KNSA afdracht van € 42,50.