Silhouet

Binnen SV Scherpschutters kan sinds begin 2015 de discipline Silhouet worden verschoten.

Meer informatie volgt…