Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober van het volgende jaar.

Het lidmaatschap is voor 1 héél verenigingsjaar. Het is dan ook niet mogelijk om gedurende het verenigingsjaar een gedeelte van de contributie terug te vorderen als u besluit het lidmaatschap op te zeggen.

Nieuwe leden en contributie

Voor nieuwe leden geldt dat het lidmaatschapsgeld (inschrijfgeld + contributie) voor het resterende deel van het verenigingsjaar direct in één keer zal worden afgeschreven.

Pas in het daarop volgende verenigingsjaar zal de contributie per jaar geïncasseerd worden.

Incasso-datum

Onze vereniging maakt uitsluitend gebruik van automatische incasso.

  •  Jaarlijkse incasso rond 1 november

Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat er rond genoemde data voldoende saldo beschikbaar is zodat de incasso zonder problemen verwerkt kan worden?

Bij voorbaat dank